Firma AKnet Tomasz Wadas powstała w 2003 roku. Od tego czasu ukształtowały się trzy główne filary firmy.

- Projektowanie stron www

- Opieki serwisowe

- Wdrażanie Polityki Ochrony Danych Osobowych, opieka związana z Ochroną Danych Osobowych. Również jako ABI.